ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Image Page Aitisi Eggrafis 1800x385


Home page katevaste pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας την Aίτηση Eγγραφής μέλους στο Τ.Ε.Α. ηλεκτρονικά, είτε να κατεβάσετε την αίτηση σε pdf μορφή και να την αποστείλετε συμπληρωμένη με fax στο 2109480995.

(Συμπληρώνεται από το Ταμείο)

Ατομικά Στοιχεία Μέλους

(ως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)
(Άρρεν/Θήλυ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Στοιχεία Εργοδότη

Είδος Συνεργασίας με τον Όμιλο

Το πεδίο Επωνυμία Εργοδότη & Είδος Συνεργασίας με τον Όμιλο θα συμπληρώνονται από τον αιτούντα. Τα υπόλοιπα πεδία της κατηγορίας αυτής από το Ταμείο

Με σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου καθώς & Δικηγόρων με σχέση ή σύμβαση εντολής

Ποσά Εισφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού , το ποσό της τακτικής εισφοράς ασφαλισμένου για τον Κλάδο ΕΦΑΠΑΞ (κατ' επιλογήν) διαμορφώνεται ως εξής:
€30,00 Ελάχιστο ποσό εισφοράς
€5000,00 Μέγιστο ποσό εισφοράς
* Ποσό Μηνιαίας Εισφοράς
Συμπληρώστε το μηνιαίο ποσό (σε €) εισφορών που επιθυμείτε για τον Κλάδο Εφάπαξ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
* Σε περίπτωση που, από την σχέση του αιτούντα με την εργοδότρια εταιρεία του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου δεν προβλέπεται υποχρεωτική τακτική εισφορά εργοδότη, τότε καθιστάται υποχρεωτική η καταβολή τακτική μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου ισόποσης του ελάχιστου ποσού εισφοράς, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά ανωτέρω.

Στοιχεία Δικαιούντων**

** Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων από τον ασφαλισμένο, τότε το σύνολο του ποσού από τον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου θα διατίθεται στους νόμιμους κληρονόμους του.
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι πλήρη και αληθή και οτι έλαβα γνώση των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ) (Υ.Ο.Δ.Δ./Φ51020/27566/68224.05.2018/ΦΕΚ Β' 1889), καθώς και τυχόν τροποποιήσεις έχουν υπάρξει, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Με την παρούσα αίτηση αιτούμαι την εγγραφή μου στο Τ.Ε.Α ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ.

Αποδέχουμαι, η μηνιαία τακτική εισφορά ασφαλισμένου (εφόσον υφίσταται) ή και τυχόν έκτακτη εισφροά ασφαλισμένου που δηλώσω εγγράφως στο Ταμείο ότι επιθυμώ να καταβάλω, να παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές μου, μέσω της μισθοδοσίας μου.

Όροι & προϋποθέσεις