ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Image Dikaioma Eggrafis 1800x385eggrafi Moto 1 Aristero Kouti Hlektroniki Aitisi

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύμφωνα με το Καταστατικό  του Ταμείου (άρθρο 4), δικαίωμα υπαγωγής στο ΤΕΑ Ομίλου Τσάκου έχουν:

Το απασχολούμενο, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του, προσωπικό της εταιρείας με την επωνυμία Tsakos Shipping and Trading S.A (στο εξής εργοδότρια εταιρεία).
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εργοδότριας εταιρείας από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού τους.
Το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου προσωπικό, οι δικηγόροι με σχέση ή σύμβαση εντολής, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας Tsakos Shipping and Trading S.A.
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του, προσωπικό εταιρειών που μετέχουν στον όμιλο επιχειρήσεων Tsakos Group, καθώς και το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου προσωπικό εταιρειών που μετέχουν στον όμιλο επιχειρήσεων Τσάκος (Tsakos Group).

Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική και συμπεριλαμβάνει την ένταξη στον Κλάδο Εφάπαξ, που προς το παρόν αποτελεί και τον μοναδικό κλάδο ασφάλισης του Ταμείου.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού από τον/ην αιτούντα/ουσα.

Ως συνοδευτικό δικαιολογητικό της αίτησης, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο μπορείτε να συμβουλευτείτε αναλυτικά το Καταστατικό (Άρθρο 4, παρ. 2).

Για την υπαγωγή σας στην ασφάλιση του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ. του Ταμείου. Εφόσον η απόφαση είναι θετική, καθορίζεται δια αυτής και η ημερομηνία έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της έναρξης καταβολής εισφορών στο Ταμείο.