ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Sixnes Erotiseis GR Image 1800x385

Έχω το δικαίωμα να εγγραφώ στο Τ.Ε.Α. ;

Δικαίωμα εγγραφής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α. έχουν:

 1. Το απασχολούμενο, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του, προσωπικό της εταιρείας με την επωνυμία Tsakos Shipping and Trading S.A (στο εξής εργοδότρια εταιρεία).

 2. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εργοδότριας εταιρείας από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού τους.

 3. Το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου προσωπικό, οι δικηγόροι με σχέση ή σύμβαση εντολής καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας Tsakos Shipping and Trading S.A..

 4. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του, προσωπικό εταιρειών που μετέχουν στον Όμιλο επιχειρήσεων Tsakos Group, καθώς και το απασχολούμενο με σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου προσωπικό εταιρειών που μετέχουν στον Όμιλο επιχειρήσεων Τσάκος.

 

Τι ποσό πρέπει να καταβάλλω και τι αναλαμβάνει ο εργοδότης;

Κάθε ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου δύναται να καταβάλει μηνιαία εισφορά (τακτική εισφορά ασφαλισμένου) το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30€ και ανώτερο των 5.000€. Το ποσό της εισφοράς παρακρατείται από τη μισθοδοσία του μέλους, εφόσον μισθοδοτείται από τον Όμιλο.

Το μέλος μπορεί να αλλάξει την εισφορά του όποτε θέλει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για τις έκτακτες εισφορές.

Η εργοδότρια εταιρεία Tsakos Shipping and Trading S.A. καταβάλλει για κάθε ασφαλισμένο – υπάλληλό της κάθε μήνα τακτική εισφορά εργοδότη η οποία συνίσταται σε ποσοστό ύψους 1% επί των καταβλητέων μηνιαίων αποδοχών του (καθαρές αποδοχές).

Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου δύνανται να καταβάλλουν και αυτές εισφορά εργοδότη για το προσωπικό τους κατόπιν συμφωνίας με το ΔΣ του Τ.Ε.Α.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τακτική εισφορά εργοδότη, καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή τακτικής μηνιαίας εισφοράς εργαζόμενου.

 

Υπάρχει το δικαίωμα καταβολής εκτάκτων εισφορών;

Σύμφωνα με το άρθρο 20, τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο εργοδότης έχουν το δικαίωμα καταβολής έκτακτης εισφοράς.

 

Πώς μπορώ να μεταβάλλω την εισφορά ασφαλισμένου;

Έχετε το δικαίωμα να μεταβάλλετε την τακτική εισφορά ασφαλισμένου όποτε το επιθυμείτε, με ισχύ της μεταβολής από την επόμενη μισθοδοσία.

 

Πού αποταμιεύονται τα χρήματά μου;

Σε καταθετικούς και επενδυτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο.

 

Τι γίνεται αν χρειαστώ μέρος της επένδυσης;

Προβλέπεται η διευκόλυνση των αναγκών των μελών μέσω τραπεζικού φορέα.

 

Πώς ενημερώνομαι για την πορεία & την κατάσταση των χρημάτων μου;

Με τον προσωπικό σου κωδικό, έχεις ανά πάσα στιγμή, ηλεκτρονική πρόσβαση στην επενδυτική σου μερίδα και πλήρη ενημέρωση για την τοποθέτηση των επενδύσεων.

 

Πότε δικαιούμαι να λάβω την εφάπαξ παροχή μου;

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον:

  - Συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισης του.
  - Συμπληρώσει την ηλικία των 54 ετών, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 8 έτη.
  - Συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 4 έτη.
  - Συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 2 έτη.
  - Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο μεγαλύτερο των 10 ετών.
  - Σε περίπτωση θανάτου, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο.

 

Αν αλλάξω εταιρεία ή επάγγελμα, τι γίνεται με τα δικαιώματά μου στο Τ.Ε.Α.;

Σε περίπτωση παραμονής στον Όμιλο, συνεχίζεται κανονικά η ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.

Σε περίπτωση αποχώρισης από τον Όμιλο, τότε έχετε τα εξής δικαιώματα:

  - Μεταφορά των δικαιωμάτων σας σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης εντός Ελλάδος ή Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  - Λήψη της εφάπαξ παροχής σας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 25 του καταστατικού.
  - Σε περίπτωση συνταξιοδότησης από Φορέα Κύριας Ασφάλισης, παρέχεται το δικαίωμα παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου (προαιρετική συνέχιση ασφάλισης) μετά από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει το Δ.Σ..

 

Ποιος καλύπτει τα έξοδα διαχείρισης του Τ.Ε.Α.;

Τα ετήσια τακτικά ή έκτακτα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από την εργοδότρια εταιρεία Tsakos Shipping and Trading S.A., με μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων.