ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών κατά τη διάρκεια του φόρουμ των Ελλήνων αξιωματικών.

Στους παρευρισκομένους που ξεπέρασαν τους 200 δόθηκε η ευκαρία να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα συμμετοχής στο Ταμείο από τον κ. Χαράλαμπο Κατσιπουλάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου. Εκτενής ανάλυση έγινε στις αποδόσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αλλά και δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα οφελούς ασφάλισης στο Ταμείο.

Το Ταμείο αφορά όλους τους ναυτικούς και εργαζόμενους του Ομίλου Τσάκου, σε στεριά και θάλασσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δύνανται να συμμετέχουν, προαιρετικά συνεργάτες και μέλη εταιρειών, που έχουν έμπρακτη επαγγελματική σχέση με τον Όμιλο.