ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Image Page Pleonektimata 1800x385

Forologiko Kathestos PDF

Forologiki metaxeirisi eisforon PDF
Tameio

  Aristero Moto 2a wording gr

Aristero Moto 3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΤΕΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Μειωμένος φόρος | Με τις εισφορές στο ΤΕΑ, μειώνεις τον φόρο που πληρώνεις για τα εισοδήματά σου.

Αφορολόγητο Εφάπαξ | Τα ασφαλισμένα μέλη θα λάβουν αφορολόγητο το εφάπαξ χρηματικό ποσό (κεφάλαιο και αποδόσεις), ενώ τα τραπεζικά και ασφαλιστικά προγράμματα υπόκεινται σε φόρο.

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν βεβαίωση από το ΤΕΑ για το σύνολο των εργοδοτικών τακτικών/εκτάκτων εισφορών και των ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η βεβαίωση χρησιμοποιείται στην Ετήσια Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος, με τις ΤΕΑ εισφορές να δηλώνονται σε ειδικό κωδικό και να είναι πλήρης φοροαπαλλαγής.

Οι εισφορές στο ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Όλα τα ασφαλισμένα μέλη διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο του Ταμείου.

Με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού, έχουν ανά πάσα στιγμή, ηλεκτρονική πρόσβαση στην επενδυτική τους μερίδα και πλήρη ενημέρωση για την τοποθέτηση των επενδύσεων.

Το Ταμείο προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας και των επενδυτικών πολιτικών και μέσων.

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ

Τα κεφάλαια του ταμείου δεν επηρεάζονται, σε αντίθεση με τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς όπου θεωρούνται περιουσιακά τους στοιχεία και οι ανάλογες αποδόσεις τους υπόκεινται σε φόρο.

Η διαχείριση των επενδύσεων του ΤΕΑ γίνεται από επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου και υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ταμείο υπόκειται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Κρατικές Εποπτικές Αρχές (την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Εργασίας) καθώς και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (ορκωτούς/εσωτερικούς ελεγκτές, διαχειριστής κινδύνου).

Καμμία τράπεζα ή ασφαλιστικός φορέας δεν εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, πλήρη επιστροφή των επενδυόμενων κεφαλαίων, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη.

Στο Ταμείο, ακόμα κι αν το ασφαλισμένο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει νωρίτερα, δικαιούται το κεφάλαιό του συν τα κέρδη των επενδύσεων του.

Ο ατομικός λογαριασμός του/ης ασφαλισμένου/ης δύναται να ενισχύεται και με καταβολές εισφορών από τον εργοδότη, πέραν της εισφοράς του ασφαλισμένου.

 

Karabaki kai Kuma