ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Image Page Nomiko Plaisio 1800x385

Νόμος 3029/2002: Ιδρυτικός νόμος Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3358/2005 άρθρο 12, το νόμο 4099/2012, άρθρο 108 και το νόμο 4261/2014 άρθρο 180.

 

Αριθμ.Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16: Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με το Αριθμ. Δ.15-16/Φ. 51010/250/7.

 

Αρίθ.Φ.Επαγ.ασφ./43: Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

Νόμος 4172/2013: Φορολογία εισοδήματος

 

Αριθμ.Φ.51010/42926/1085: Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεών τους και Αριθμ. Φ. 51010/45802/1145: Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15: Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.